Referat från medlemsmöte Mariestadsbygdens släktforskareförening

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Brudhandskar, psalmbok och ring – tre av livets viktiga ting”


Etnolog Inger Widhja höll på onsdagskvällen den 27/9 ett föredrag om gamla tiders seder och folkliga traditioner. Föreläsningen, som arrangerades av Mariestadsbygdens Släktforskareförening, hölls i Kronstrandsrummet på biblioteket och var öppen för alla.


Inger Widhja, som själv är boende i Bergs socken på Billingen, har inte bara en lokal anknytning utan kan även visa en mångårig meritlista som folklivsforskare och museipedagog vid Västergötlands museum i Skara. Hennes egna livsberättelse startade i Värsås där hon växte upp hos sina morföräldrar på deras ålderdomliga lantbruk. Med denna bakgrund, samt ett gediget intresse och stor ämneskunskap, lotsade Inger Widhja sin publik på ett medryckande sätt genom gamla tiders sedvänjor, från vaggan till graven.


Som museipedagog visade hon upp flera intressanta föremål och bilder där hon beskrev gestaltande hur människor förhöll sig till livets glädje och sorg. I sitt föredrag utgick hon från hur det svenska bondesamhället kunde förete sig för ungefär 200 år sedan. Bland annat berättades om brudhandskarna som i regel bara nyttjades vid tre tillfällen i livet; vid vigseln, senare vid den efterföljande gudstjänsten och slutligen vid dödsbädden. Ett annat exempel på livets allvar var då en gravid kvinna både kunde förbereda sina linnelindor och vänta på ett nytt litet liv, samtidigt som hon även förberedde sin svepning ifall barnsängen inte gick väl. Liv och död, sida vid sida.


Kyrktagning, andra företeelser och levnadsval präglades av den kristna tron och dess ritualer vid denna tid. Dock levde mycket av den hedniska vidskepelsen och gamla folktron kvar i byarna och då i form av fruktbarhetssymboler, tro på övernaturliga väsen och tolkningar i naturen som t ex kunde båda om död.


Som släktforskare är man ofta nyfiken på den vanliga, enkla människans liv och leverne. Det stoff vi hittar i de moderna arkiven fick efter denna visualiserande kväll en ny dimension. Föredraget knöt på flera sätt an till oss med rötter i den skaraborgska jordbrukstraditionen. Vid frågestunden efteråt ställdes flera intressanta frågor som fick både uttömmande och sakkunniga svar.


                                                                                        Ingrid Nyman Johansson