hem


Mariestadsbygdens Släktforskareförening

Jul- och Nyårshälsning!

Äntligen finner jag tid att fatta tangentbordet. Min far Olle är illa sjuk, dock inte i vår tids farsot, varför vi vårdar honom i hemmet. Således kommer denna julhälsningen för sent, men är inte mindre innerlig; i en riktigt svår tid är vi varandras största tillgång, om än vi inte kan komma samman. Jag saknar verkligen Er alla, medlemmar såväl som styrelsefunktionärer. Detta år 2020 går till världshistorien som ett av de ensamaste för många människor. Säkert är det många MSF:are som också får ha media som sällskap i jul. Minns då att vi gör detta för att komma runt hotbilden för envar och tillbaka till våra normala liv så snart som möjligt. Vaccinen kommer säkert att bromsa ned takten på spridningen, anpassas till muterade varianter och slutligen kämpa ned sjukdomen. Så är min tro.

Året har endast bjudit på ett årsmöte i februari, gästat av Lars Holmén från Sundsmarken. Ehuru han överraskade oss med ett lite annat ämne än väntat, kvarstår hans löfte om en kommande vandring vid gamla Fålebergs by, biskopsborgen och fornborgen nere vid Östersundet. Även Magnus Bellinders och Ingela Kärfs planerade medverkan genomföres så snart det är möjligt. Likaså finns allt färdigt för såväl bussresa samt två fina bilutflykter. Därtill många nya idéer som bollats styrelsen emellan. Skall bli alldeles utmärkt härligt att återse Er igen under en ny, fri himmel, ser verkligen fram emot detta!

Vi i styrelsen har under sommaren samlats utomhus till protokollförda möten två gånger. Först gången vid Snapen (innan badsäsongen), andra tillfället vid Ullervads kyrkbacke. Avstånd hölls noga och allt gick väl. Vi tvingades då brottas med en uppkommen hotbild mot vårt fina släktforskarrum. Bibliotekets nya chef ville initialt kasta ut oss därifrån och ersätta våra stationära datorer med små bärbara, som skulle kvitteras ut i disken. Forskaren skulle då få sitta var som helst i lokalerna, illa störd av annan verksamhet. Naturligtvis satte styrelsen ned foten med ett absolut avisande nej samt informerade henne om att vi faktiskt äger det mesta (ca 80 %) av utrustningen, med abonnemang, i rummet. Ett annat förslag att flytta oss till ett utrymme på teatern avslog vi självklart också. Där mister vi kontakten med stadsbibliotekets informationscentral och, inte minst, de fantastiska bibliotekarierna. Styrelsen har tagit några inledande kontakter med kommunens styrande, förberett vårt kommande försvar med bl.a. en fullständig inventarielista över vårt ägande, föremål vi endast själva har rätt att flytta på. Allt sedan Svante Sandbergs och Gunilla Brobergs tid är detta rum vår självklara mötesplats med närhet till VG-samling, kartor, referenslitteratur, bildarkiv och all annan fin service som stadsbiblioteket erbjuder. Dessutom har vi flyttat våra föredrag till Kronstrandsrummet, även det drar människor till vårt fina gemensamma kulturarv landsstatshuset, vårt fina bibliotek. Styrelsens linje är helt klar; vi har varit i rummet sedan 1980-talet och har all rätt att vara kvar där. Annan verksamhet får finna andra lokaler. Vi kör igång utökad forskarverksamhet i rummet så fort det blir möjligt!

                      Så några bekanta ord på vägen: Det är vi tillsammans, Du och jag som gör föreningen. Därför vill jag åter tacka Dig medlem, Dig styrelsefunktionär, Dig ännu inte anslutne som gästat oss, för detta verksamhetsåret! MSF har i skrivande stund 247 inskrivna medlemmar och fler är på ingång. Styrelsen trivs och arbetar bra samman, varför utfallet blir gott. Ordföranden känner sig stolt över föreningen och dess verksamhet. Ekonomin är god om än vi vet att kostnaderna för vårt forskarrums bibehållande samt förnyande består. Vi satsar fortsatt på två Ancestry-abonnemang samt sex AD tillika; SVAR är ju redan gratis genom biblioteket. Pengar har influtit under året från John Hedins Stiftelse samt Grevillis fond, till vilka nya ansökningar kommer att inges för 2021!

Jag sitter just nu hemma denna julafton och skriver till Dig. Nyss var jag inne hos min far och hjälpte honom upp ur sängen samt var hans matstöd. Mor tar nästa tillfälle vid 12.30 tiden, kvällen blir min. Det finns hopp om hans tillfrisknande men för ögonblicket kan det gå åt vilket håll som helst. Så även hur det blir med detta och situationen för Er alla och anhöriga; tag väl vara på tiden samman hur det än får ske just nu. En gång är vi slutgiltigt åtskilda i väntan på ett återförenande. Jag väljer att avsluta  med ett citat från min farfars fars ”Lunkentuss” samlade dikter och nedskrivna tankar.

”Jag börjar bli gammal sliten och grå

ty dagen mot aftonen lider

Jag sitter och drömmer och tankarna gå

tillbaka till hänsvunna tider

Jag ägde då redan i barndomens tid

en vän som alltjämt var älsklig och blid.

Men vännen vars hela kärlek jag fått

 den vilar nu uti döden

Jag själv blivit gammal min väg haver gått

alltjämt genom skiftande öden.

Men aldrig jag glömmer den kärlek så stor

Ty vännen det var ju min älskade mor.”

Ernst Laurentius Bengtsson, Ullervad.

 

Önskar Dig nu En Riktigt God Jul och Gott Nytt År!!

Väl mött forskaråret 2021!

Ordförande Christer Bengtsson  Till Dig, som är medlem i Mariestadsbygdens Släktforskareförening.

 

 

Denna skrivelse, angående läget för vår föreningsaktivitet, är bland det svåraste jag tecknat ned. I en fruktansvärd tid då vem som helst kan slås av dödlig smitta, utan hopp om botemedel, står allt stilla. Naturligtvis, det måste vara så. Vi kommer ju varandra alltför nära vid datorer och på möten. Trots det hade styrelsen innerligt hoppas att kunna starta verksamheten i höst. Vi väntade i det längsta, men efter två styrelsemöten, båda under bar himmel och med behörigt avstånd från varandra, beslutades enhälligt att avstå aktiviteter fram till årsmötet 2021. Tankar fanns på något försiktigt medlemsmöte utomhus. Dock går allas hälsa först och styrelsen valde mangrant att låta detta bero.

                 Således ställs även forskarhjälpen samt Arkivens Dag på framtiden. När vi äntligen kan återkomma säkert och med full kraft, har vi mycket på gång! Allt som redan var bokat kan då gå av stapeln; bilutflykter, bussresa, medlemsmöten m.m. Självklart skall vi besöka Fålebergs by med Lars Holmén, resa till Stråssa och Lindesberg, lyssna till Magnus Bellinder. Vårt fina släktforskarrum blir betjänat en gång i veckan av två styrelsemedlemmar, en ny variant av forskarhjälp. Kurserna vid sidan av föreningen drar igång igen. Arkivens Dag blir ersatt av vårens öppet hus med föredrag och annat. Utöver allt detta har flera nya förslag framkommit under sommaren, många riktigt bra!

                 Det är också med mycket tungt hjärta och saknad jag måste delge Er det mången redan vet. För en kort tid sedan gick vår vän och trogne, mångårige styrelsemedlem Lennart Janson bort, till följd av sjukdom. Han lämnar ett stort tomrum efter sig. Vi minns alla hans stora insatser i forskarrummet, inför våra resor samt möten, hans glöd för MSF. Vi glömmer honom aldrig. Hans stol förblir tom till nästa årsmöte, men i rollen som vår nya webmaster har Helena Sillerström valts in. Det känns gott och vi önskar henne all välgång med detta. Lennart fortsatte framgångsrikt arbetet med vår hemsida, initierat av Marita Johansson, och vidareutvecklade den till det fina instrument vi ser idag.

  

 

                 För att ändå hålla forskningen igång erbjuder ordförande följande forskarhjälp. När Du stöter på problem, som svårläst text eller annat; maila till mig på adress b.christer@telia.com. Beskriv noga vilken volym, sida samt rad det gäller. Jag arbetar främst i Arkiv Digital här hemma, men har självklart också SVAR plus några viktiga ”skivor”. Fatta Dig kort och var beredd på att jag väntar in ett antal frågeställningar innan jag svarar. Skriv gärna!

                 Av allt vi har här i världen är ändå hälsan samt nära och kära det allra viktigaste. Pandemin prövar verkligen allas vårt tålamod till det yttersta. Rätt skött i enlighet med regeringens och folkhälsomyndighetens råd kommer vi igenom oskadda. Ett verksamt vaccin tar gadden av sjukdomen, låt oss hoppas snarast! Då startar allt om igen och samhällets blödande ekonomi återhämtar sig. Det hotade ekosystemet inom vår kultur kan ta nya, djupa andetag igen. MSF må vara angripet just nu, men tillsammans skall vi resa föreningens stolta fana med riktigt glad samvaro, som alltid tidigare! Vår gemenskap är vår styrka och vi ser verkligen fram emot att återförenas med Er alla!

 

 

Med tillförsikt inför kommande månader och våra varmaste hälsningar!

 


                
Christer Bengtsson        Ordförande MSF
Styrelsen Mariestadsbygdens Släktforskareförening


Vid kontakt med oss klicka på styrelsen!

Sidan senast uppdaterad den 2020-12-26
Bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa

                                                                                                     Info