hem


Mariestadsbygdens Släktforskareförening

Till Dig, som är medlem i Mariestadsbygdens Släktforskareförening.

 

 

Denna skrivelse, angående läget för vår föreningsaktivitet, är bland det svåraste jag tecknat ned. I en fruktansvärd tid då vem som helst kan slås av dödlig smitta, utan hopp om botemedel, står allt stilla. Naturligtvis, det måste vara så. Vi kommer ju varandra alltför nära vid datorer och på möten. Trots det hade styrelsen innerligt hoppas att kunna starta verksamheten i höst. Vi väntade i det längsta, men efter två styrelsemöten, båda under bar himmel och med behörigt avstånd från varandra, beslutades enhälligt att avstå aktiviteter fram till årsmötet 2021. Tankar fanns på något försiktigt medlemsmöte utomhus. Dock går allas hälsa först och styrelsen valde mangrant att låta detta bero.

                 Således ställs även forskarhjälpen samt Arkivens Dag på framtiden. När vi äntligen kan återkomma säkert och med full kraft, har vi mycket på gång! Allt som redan var bokat kan då gå av stapeln; bilutflykter, bussresa, medlemsmöten m.m. Självklart skall vi besöka Fålebergs by med Lars Holmén, resa till Stråssa och Lindesberg, lyssna till Magnus Bellinder. Vårt fina släktforskarrum blir betjänat en gång i veckan av två styrelsemedlemmar, en ny variant av forskarhjälp. Kurserna vid sidan av föreningen drar igång igen. Arkivens Dag blir ersatt av vårens öppet hus med föredrag och annat. Utöver allt detta har flera nya förslag framkommit under sommaren, många riktigt bra!

                 Det är också med mycket tungt hjärta och saknad jag måste delge Er det mången redan vet. För en kort tid sedan gick vår vän och trogne, mångårige styrelsemedlem Lennart Janson bort, till följd av sjukdom. Han lämnar ett stort tomrum efter sig. Vi minns alla hans stora insatser i forskarrummet, inför våra resor samt möten, hans glöd för MSF. Vi glömmer honom aldrig. Hans stol förblir tom till nästa årsmöte, men i rollen som vår nya webmaster har Helena Sillerström valts in. Det känns gott och vi önskar henne all välgång med detta. Lennart fortsatte framgångsrikt arbetet med vår hemsida, initierat av Marita Johansson, och vidareutvecklade den till det fina instrument vi ser idag.

  

 

                 För att ändå hålla forskningen igång erbjuder ordförande följande forskarhjälp. När Du stöter på problem, som svårläst text eller annat; maila till mig på adress b.christer@telia.com. Beskriv noga vilken volym, sida samt rad det gäller. Jag arbetar främst i Arkiv Digital här hemma, men har självklart också SVAR plus några viktiga ”skivor”. Fatta Dig kort och var beredd på att jag väntar in ett antal frågeställningar innan jag svarar. Skriv gärna!

                 Av allt vi har här i världen är ändå hälsan samt nära och kära det allra viktigaste. Pandemin prövar verkligen allas vårt tålamod till det yttersta. Rätt skött i enlighet med regeringens och folkhälsomyndighetens råd kommer vi igenom oskadda. Ett verksamt vaccin tar gadden av sjukdomen, låt oss hoppas snarast! Då startar allt om igen och samhällets blödande ekonomi återhämtar sig. Det hotade ekosystemet inom vår kultur kan ta nya, djupa andetag igen. MSF må vara angripet just nu, men tillsammans skall vi resa föreningens stolta fana med riktigt glad samvaro, som alltid tidigare! Vår gemenskap är vår styrka och vi ser verkligen fram emot att återförenas med Er alla!

 

 

Med tillförsikt inför kommande månader och våra varmaste hälsningar!

 


                


Vårens verksamhet.


                      För första gången i MSF:s trettiosexåriga historia måste en styrelse meddela att säsongens alla aktiviteter är framflyttade till hösten. Naturligtvis stödjer vi alla de samhällsbärandes, tillika folkhälsomyndighetens samtliga råd och anvisningar rörande den fruktade sjukdomen, som härjar världen över. Våra resor, sammankomster och forskarhjälper återupptas således först i augusti, givet att läget då åter har gått till det normala.


                      Varandes vår förenings sjätte ordförande har jag alltid tagit min roll på största allvar, nu inte minst. Har på senare år insett att jag under min levnad  skulle få uppleva flera pandemier. Dock kunde vare sig sars eller ebola förbereda mig på detta. Globaliseringens nackdelar gällande smittspridning, plus det faktum att vi aldrig varit fler människor på jorden, är uppenbara. Vi släktforskare läser ideligen om forna tiders farsoter, men det är kanske först nu  vi förstår,  när det når oss nära.


                      På min arbetsplats med ca 160 anställda är vi till dags dato helt fria från sjukdomsfall. En del barnafäder är hemma för barnomsorg, eftersom skolor och dagis är stängda. Personligen har jag föräldrar över åttio år med diverse sjukdomar; far har hemtjänst på morgonen, något vi nu får säga upp en tid. Jag handlar maten och mediciner. Det vore en underdrift att säga att jag är ytterst orolig för dem.

                      På kvällarna denna vecka har jag tagit promenader och gjort mindre utflykter i naturen.  Således var jag på Ymseborgs nedrivna medeltidsfäste igår. Slogs då av hur vi människor i alla tider sökt trygghet i orostider bakom murar och palissader, dock mot en synlig fiende. Pesten, som på 1300-talet tog sex år på sig från Indien till Skandinavien, var i likhet med spanska sjukan och andra sjukdomsplågor, inget man kunde försvara sig emot med vapen.


                      Nu arbetar vetenskapen för högtryck för att få fram mediciner och få stopp på spridningen. Du och jag, vår fina förening, skall hjälpa genom att följa alla råd och anvisningar. Tillsammans kan vi få bukt med detta, om än vi får mötas på detta sätt en tid. Önskar att Du och jag, våra nära och kära, ja alla människor, snabbt skall slippa detta nya gissel! Skriver snart igen,Christer Bengtsson        Ordförande MSF
Styrelsen Mariestadsbygdens Släktforskareförening


Vid kontakt med oss klicka på styrelsen!

Sidan senast uppdaterad den 2020-09-30
Bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa

                                                                                                     Info