hem


Mariestadsbygdens Släktforskareförening


Vinterbrev!


Sitter inne i den sköna stugvärmen och skriver för vår hemsida. Ute ligger temperaturen på minus åtta grader, men den var här om kvällen nere på minus nitton nattetid här på Torsö. Tyvärr är denna naturliga kyla inte den enda som följer oss just nu som bekant. Pandemin har inte mattats av, ännu är åtskilliga sjuka och alltför många har gått bort. Vårt hopp och övertygelse är att de olika vaccinen samt restriktionerna kommer att besegra sjukdomen till sist. Historien berättar ju samma sak om äldre tiders svåra farsoter – de har ebbat ut. Problemet är väl den mängd människor som lever idag samt att vi är så globaliserade. På 1300-talet tog det runt sju år för den hemska pesten att ta sig från Indien/främre orienten till Skandinavien. Idag färdas smittan något fortare.


Det är mycket tydligt för mig och uttalat från många att den nödvändiga isoleringen från nära och kära tär på allas mentala krafter. Jag har ju glädjen att arbeta full tid och får på så vis mitt behov av det sociala tillfredsställt. Dock, vi tar en risk varje dag vi ses där, om än avstånd iakttas. Industrin jag arbetar vid förser dagligvaruhandeln med emballage och har mer att göra än vi hinner med. Alltså har jag arbetat mycket helger under hösten. Detta är naturligtvis glädjande men tar på orken, inte minst då vi, min mor och jag, har vårdat min sjuke far i hemmet de senaste åren. Vid årsskiftet blev han alltför sjuk och kom att tillbringa 26 dygn på sjukhuset i Skövde. Undersökningar, behandlingar samt två operationer tog hårt på honom, men han lever och är nu på korttid i Mariestad. Medicinskt är han alltför dålig för att komma hem igen utan väntar därför på en plats vid särskilt boende. Vi får naturligtvis inte hälsa på honom, givet risken för covid, som vi alla sluppit hittills, varför vi inte har fått se honom på över en månad. Tungt och hjärtskärande, inte minst då man lämnar över hans saker vid ytterdörren, endast tjugo meter från honom. Det faktum att far inte längre kan tala utesluter också direkt telefonkontakt.


Nåväl, jag hade inte tänkt bli så personlig men flera har undrat över min tystnad på hemsidan. Alltså bra att förklara. Sidan ligger även efter i mångt och mycket, något som togs upp på vårt senaste styrelsemöte. Beslutades då att vår nya webmaster Helena Sillerström går igenom den, rensar bort mycket gammalt och att vi försöker få in lite nytt. Så kommer att ske. Styrelsemötet hölls denna gång utomhus i Eva och Gunnar Ekmans trädgård med ordentliga avstånd. Allt avlöpte väl ehuru det blev ganska kallt om fötterna mot slutet. Medhavt kaffe hjälpte väl lite, även om undertecknad vann gehör för att dricka detsamma innan mötet … Viktigast på dagordningen var nödvändigheten att flytta fram årsmötet samt därmed förlänga mandaten för berörda funktionärer. Beslutades att så sker; mötet planeras nu till skiftet maj/juni, mandaten löper till sista maj. Om allt går väl kan vi alla ses då förutsatt att så stor sammankomst tillåts. Information om detta förfarande har sedan gått ut till samtliga medlemmar brevledes.


Naturligtvis ligger då verksamheten nere i övrigt under våren. Trots det skissas på flera nya utflykter, bussresa samt föredrag. Mycket som tidigare var planerat kommer att genomföras när det blir möjligt, annat dyker upp som nyheter. Framför allt kommer forskarhjälpen att ändra karaktär i släktforskarrummet. Målsättningen blir att betjäna en gång varje vecka med några behjälpliga vid varje tillfälle. På så vis kan det bli lite effektivare. Undertecknad skulle också vilja försöka med forskarkvällar framöver, då med bibliotekets goda minne. Mina krafter må ha prövats, men viljan att bistå/utbilda är oskadd. Många har tagit chansen att via mail diskutera forskarproblem, allt ifrån svårläst text till frågor kring våra utmärkta arkivinstitutioner. Detta ger oss ett enkelt forum som förenar nytta med nöje; fortsätt att fråga! Mina kurser vid sidan av föreningen ligger ju på is tills vidare. Har valt att inte gå den digitala vägen, då jag vet att den sociala biten vid dessa sammankomster är lika viktig som ämnet. Nej, mycket väl mött igen vänner, mycket efterlängtat, då det är säkert för alla!


Till sist några ord om framstegen inom släktforskningen. Det är med stor glädje vi nu möter allt mera digitaliserat arkivmaterial hos såväl Ancestry, Riksarkivet SVAR samt Arkiv Digital. Inte minst den sistnämnda aktören utökar sitt sökbara bestånd närmast varje vecka. Sammantaget är karaktären på utbudet och därmed släktforskningens förutsättningar oerhört goda idag. För mig, som började fjorton år gammal, är skillnaden enorm! Dock glömmer jag aldrig resorna till Stifts-och Landsbiblioteket i Skara med rullfilmer, microfiche och originalhandlingar. De minnena tillika dagarna på landsarkivet i Göteborg lever i mig för alltid. Minnen av goda vänner som gått vidare.


Önskar Er nu allt gott, Christer Bengtsson ordförande MSF!


Vid kontakt med oss klicka på styrelsen!

Sidan senast uppdaterad den 2021-02-09