Kyrkor i Mariestads kommun

Bredsäters kyrka
Ekby kyrka
Hassle kyrka
Låstads kyrka
Leksbergs kyrka
Lyrestads kyrka

Bredsäters kyrka. 1666

Ännu i slutet av 1800-talet hade kyrkan status av offerkyrka. Den är en spånklädd, rödmålad träkyrka med klockstapel. Dess byggnadsår är på ett fotbräde angivet till 1666. Förut låg här en stavkyrka, från vilken finns bevarat en del målningar. De påminner starkt om dem i Södra Råda. Dessa rester är  fragmentariska. Ovanför dörren kan man känna igen utdrivandet ur paradiset samt två biskopar, av vilka den ene är S:t Sigfrid.

I korets tak finns en sk ”Jehovassol”, målad under 1800-talets första hälft. Predikstolen är ett fint arbete av en Läckökonstnär, Passalaque. Altarets prydnad utgörs av en kalvariegrupp av ganska rustikt utförande, förfärdigat av Andreas Schmaltz 1690. Han var påverkad av Läckökonstnärerna. Dopfunten har även tillkommit under påverkan av Läckö. Den är ett sk Östgötaarbete i kalksten från 1600-talets mitt. En av klockorna i stapeln är medeltida. Kyrkan ger till det yttre, men framförallt till sin interiör ett starkt vittnesbörd om en god allmogekultur.

Ekby kyrka. 1902.

Kyrkan är byggd 1902 i gotisk stil. Dess föregångare var en empirekyrka från 1800-talets början, som i sin tur ersatt en medeltida kyrka. Altartavlan är från 1699. Kyrkans förnämsta inventarium är ett triumfkrucifix från 1300-talets början. Dopfunten är från 1200-talet. Kyrkan har en lillklocka med inskriptionen: Help, Maria, Gudz modir allom vestgötom.

Hassle kyrka. 1878.

Kyrkan byggdes 1878 i romersk stil och ritades av arkitekten och professorn A Törnkvist. Han gav kyrkan ett treskeppigt kyrkorum med torn i öster. När den byggdes revs en äldre medeltidskyrka som byggts om på 1700-talet.Flera av inventarierna bevarades med flyttades tillbaka till kyrkan först 1922, bl a flera begravningsvapen för släkten Falkenberg. Från medeltiden finns bara dopfunten kvar gjord i gotländsk kalksten omkring år 1200.

Dess lock av ek är troligen från 1500-talet. Altartavlan målades 1880 av friherrinnan Adelaide Leuhusen som skänkte den till kyrkan. I ett gravkor under sakristian finns flera kistor bevarade med kvarlevorna av medlemmar ur familjen Falkenberg, från ett tidigare gravkor som revs 1878.

Låstads kyrka.   1700-tal.

Kyrkan är ett 1700-talsverk, vari dock äldre delar torde ingå. Ett synnerligen vackert exempel på välbevarad provinsiell senbarock. Altaruppsatsen är från 1701. De vackra takmålningarna utfördes 1752 av någon representant för den s k Läcköskolan.

Leksbergs kyrka. 1300-tal.

Leksbergs kyrka uppfördes troligen på 1300-talet. Medeltidskyrkan bestod av ett kraftigt långhus med massiva murar, ett smalt rektangulärt kor med huvudaltaret, skilt från långhuset genom triumfbåge. Koret ersattes 1738 av det nuvarande åttakantiga. Innertaket erhöll 1741 en rik utsmyckning av konstnärerna Lidholm och Collander, representanter för Läcköskolan. 1804 utfördes draperimålningar som nu omger fönstren. Några medeltida målningar finns längst ner på sydväggen.

Den fristående klockstapeln ersattes 1760 med torn. På den större av de medeltida klockorna finns ingjutet ett S:t Olofs pilgrimsmärke och på den mindre ett pentagram, femmuddiga stjärna. I sakristians yttervägg sitter fyra gravstenar, s k liljestenar. Orgeln nybyggdes 1943 av Magnussons orgelbyggeri, Göteborg

Lyrestad kyrka. 1674

Lyrestads kyrka byggdes 1674. Från den äldre kyrkan kvarstår nedre delen av den norra väggen samt en del inventarier: Madonnabild i koret från före 1200. Triumfkrucifix från mitten av 1200-talet. Dopfunt tillverkat omkring 1200.


Predikstolen i renässansstil är 1652, försedd med en praktfull baldakin och målningar av evangelisterna. Några barockskulpturer från 1670-talet, som tidigare suttit över målningarna, är placerade på väggen bakom predikstolen. Läktarbarriären är från 1700-talet och försedd med bilder av Jesus och apostlarna.


Kyrkans inre präglas av 1600-talet.  Den mäktiga altartavlan i barockstil, skänkt av kyrkoherden Jonas Rudberus 1674, föreställer Faderns upptagande av Sonen  och ovanför Jesu uppståendelse, välgjorda Rubens-kopior av en okänd konstnär.