StyrelseRevisorer


Valberedning


Medlemmar


Ekonomi


StyrelsemötenÅrsmöteMedlemsmötenÖvrig verksamhet

Forskarrummet
AnnonseringTack

                                      VerksamhetsberättelseStyrelsen för Mariestadsbygdens Släktforskareförening får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2016.Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Christer Bengtsson, sekreterare Eva Ekman, kassör Lennart Olsson. Ledamöter: Marita Johansson och Lennart Janson. Ersättare: Åsa Olsson, Ingrid Nyman Johansson, Bertil Ström samt Lars-Erik Johansson.

 

Revisor har varit Tord Mårtensson med Gun Skogsberg som ersättare.


Föreningens valberedning har under året varit Hans Andersson, Alf Eklund samt Peter Aronsson.


Vid årsskiftet 2016/2017 hade föreningen 233 betalande medlemmar.


Se kassörens rapport och revisorernas berättelse.


Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.

Ett styrelsekonstituerande möte den 17 februari samt styrelsemöten 11 januari, 30 mars, 11 maj, 16 augusti, 28 september samt 26 oktober.


Den 17 februari 2016 hölls årsmöte i Mariestads församlingshem. Efter mötet föreläste etnologen Inger Widija, ”Jungfru Maria och Näcken” till åminnelse av bebådelsen för 39 åhörare. Kvällen avslutades med kaffe.


Föreningen gästades den 25 april 2016 av Anna-Lena Hultman, Hössna som föreläste om ”Hur hittar jag släkten i USA” samt att förstå hur man använder Ancestry. 44 personer deltog.


Den 14 september 2016 gästades föreningen av professor Kalle Bäck som berättade om ”Torpare och backstugusittare under 1800-talet”. 45 åhörare.


Onsdagen den 10 november 2016 föreläste Ewa von Brömsen om att ”Släktforska med DNA.” 53 intresserade åhörare.

 

Onsdagen den 1 juni 2016 genomfördes ett studiebesök i Mariestads Domkyrka där 50 personer fick en intressant guidning av Elisabeth Göthberg och Åke Möller.

                                                                                                                                                                                                   

Lördagen den 19 mars 2016, Släktforskningens Dag, hölls det Öppet Hus på Mariestads bibliotek med 77 besökande. Stig Jungwald och Kjell Fristedt berättade om Skara Stifts äldsta historia samt om ”biskop Thurgots besök i Karleby”. Eva Nilsson visar hur man söker i Historiska kartor på Lantmäteriets hemsida. Christer Bengtsson ansvarade för Centrala Soldat-registret. Kerstin Ask betjänade VG-samlingar och Tomas Jiglind bildarkivet.

                                                                                                   

Bussresan lördagen den 28 maj 2016, Vättern runt. Första anhalt Habo kyrka, Jönköping; Husqvarnamuseet vidare norrut till Stjernsund. Deltagare 50 personer.

Höstens bussresa den 10 september 2016 gick söderut till gamla Lödöse museum och vidare till Carlstens fästning. En inlevelserik och realistisk guidning av kommendanten Eiwe Svanberg. 51 personer deltog.Vårens bilresa den 14 maj 2016 var en guidad tur till Tivedstorp med omnejd där 27 personer deltog.                                                                 

Höstens bilresa, den 12 oktober 2016 var till Arkiv Digital, Lyrestad. Information om företaget och vad som kommer framöver. 32 deltagare.


Den 12 november Arkivens Dag hölls Öppet Hus i Stadshuset där Daniel Larsson föreläste om ”Historikerpresentation; om kolera, missväxt och staden Nya Lödöse”. Björn Tropp, Jan-Christer Wahlbäck och Lars Johansson berättade om pågående Mariestadsforskning. Eva Nilsson visar hur man söker i Historiska kartor på Lantmäteriets hemsida. Christer Bengtsson ansvarade för Centrala Soldat-registret. Min släkt; Lennart Olsson och Lars-Erik Johansson. Kommunarkivet; Ritningar och fastighetsregister. Biblioteket; Bildarkivets databas. Besökande ca 30.


Styrelsen har även i år haft forskarhjälp i slf.rummet utvalda onsdagar och torsdagar, två timmar åt gången, totalt vid 5 tillfällen. Med en besöksfrekvens varierande från tre till sju. Styrelsemedlemmar har besvarat mailförfrågningar sista halvåret. Biblioteket stängde i maj för ombyggnad och i de små tillfälliga lokalerna gick inte att bedriva forskarhjälp.


Föreningen har 2016 fått 10 000 kr i bidrag från John Hedins Stiftelse samt 15 000 från Grevillis Fond. Dessa inkomster har bidragit till föreningens föredrag samt resor men framför allt att betala abonnemangsavgifterna i släktforskarrummet.


Föreningens medlemsmöten har annonserats i Mariestads-Tidningen under ”Föreningsnytt”, i föreningens programblad vår och höst samt på föreningens hemsida – www.msfmariestad.se. Webbmaster är Marita Johansson.


Styrelsen vill framföra ett tack till medlemmarna för det gångna året. MSF går starkt framåt i tiden med ett stabilt, ökande medlemsantal. Några faller alltid ifrån men allt flera tillkommer. Föreningen startade 1984 med tolv medlemmar.


Ett särskilt tack vill vi rikta till dem som under året på olika sätt har medverkat till att föreningen skall kunna fylla sin uppgift att främja släkt- och lokalhistorisk forskning.


           Mariestad i januari 2017


Christer Bengtsson  Eva Ekman  Lennart OlssonMarita Johansson  Åsa Berg      Lennart JansonIngrid Nyman Johansson   Lars-Erik Johansson  Bertil Ström