Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Mariestadsbygdens Släktforskareförening får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2015.

Styrelsen

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Christer Bengtsson, sekreterare Eva Ekman, kassör Lennart Olsson. Ledamöter: Marita Johansson och Lennart Janson. Ersättare: Ingela Fägerlind, Åsa Olsson, Ingrid Nyman Johansson samt Bertil Ström.


Revisorer

Revisor har varit Tord Mårtensson med Gun Skogsberg som ersättare.


Valberedning

Förenings valberedning har under året varit Hans Andersson, 2 år kvar, Kersti Carlsson på 1 år samt Alf Eklund på 3 år.


Medlemmar

Vid årsskiftet 2015/2016 hade föreningen 227 betalande


Ekonomi

Se kassörens rapport och revisorernas berättelse.


Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.

Ett styrelsekonstituerande möte den 18  februari samt styrelse möten 

19 januari, 2 mars, 13 april, 19 augusti, 16 september samt 28 oktober.


Årsmöte

Den 18 februari hölls årsmöte i Mariestads församlingshem. Efter mötet föreläste Anders Edström om ”Tegelbruket vid Hassle Säby”. Kvällen avslutades med kaffe.


Medlemsmöten

Föreningen gästades den 15 april av Kenneth Larsson, Mangskog, ”släktforska på bredden” som berättade om hur hans egen forskning växte fram. I snitt 35 personer deltog vid varje tillfälle.


Den 30 september 2015 berättade Anna Eklundh Jonsson från Vadstena Landsarkiv om Fredrika Paijkull som startade första folkhögskolan för kvinnor. Evert Tivemo berättade om sin bok ”Petter Högman – ett knektliv på 1800-talet”.


Övrig verksamhet

Lördagen den 21 mars, Släktforskningens Dag, hölls det Öppet Hus på Mariestads bibliotek med 47 besökande. Cia Johansson representerade kommunarkivet, Eva Nilsson visar hur man söker i Historiska kartor på Lantmäteriets hemsida. Skaraborgs Föreningsarkiv representerades av Elisabeth Eriksson. Christer Bengtsson ansvarade för Centrala Soldat-registret. Kerstin Ask betjänade VG-samlingar och Tomas Jiglind bildarkivet. Den 14 november Arkivens Dag hölls Öppet Hus där Mariia Mähler från SVAR visar Riksarkivets urval och Björn Lippold berättade om ”Di gamle har berättat”. Besökande i släktforskarrummet ca 30, ungefär 70 totalt.


Den 2 maj, en intressant och trevlig om än lite blåsig bilresa som lockade 28 deltagare där Christer Bengtsson berättade om Valles geologi, natur samt historia. Vidare till Varnhems Klosterkyrka där Birgitta Sträng guidade och Soldatmuséet i Axvall där Björn Lippold tog emot.


Bussresan lördagen den 30 maj styrdes kosan till Tändsticksfabriken i Jönköping. Vidare till Tabergstoppen för lunch och på eftermiddagen besök på Länsmuséet och John Bauer- och Brahe utställningarna. Deltagare 41 personer.


Höstens bilresa, lördagen den 19 september var till ”Undenäsbygden”. 28 deltagare togs emot av Ingemar Wikenros och start vid Sätra bruk, åkte vidare till Edets benstamp.  Guidning och intressant historik vid Undenäs kyrka av Margaretha Rehnberg. Som avslutning till Stråhlestugan och dess historik kring ätten Stråhle.


Resmålet för bussresan den 10 oktober var Ryttmästarbostället vid Simsjön. Guide var kavallerimajor Bernhard Englund som tog emot oss på sin häst/segway. 27 deltagare fick uppleva en intressant och inlevelserik guidning. Till lunch intogs en gammaldags Buffé.Forskarrummet

Styrelsen har även i år haft forskarhjälp i slf.rummet utvalda onsdagar och torsdagar, två timmar åt gången, totalt vid 13 tillfällen. Sju på våren, sex på hösten med en besöksfrekvens varierande från tre till tolv.


Föreningen har 2015 fått 10 000 kr i bidrag från John Hedins Stiftelse samt 10 000 från Grevillis Fond. Dessa inkomster har bidragit till föredrag samt resor men framför allt betalt abonnemangen i slf.rummet.Annonsering

Föreningens medlemsmöten har annonserats i Mariestads-Tidningen under ”Föreningsnytt”, i föreningens programblad vår och höst samt på föreningens hemsida – www.msfmariestad.se. Webbmaster är Marita Johansson.Tack

Styrelsen vill framföra ett tack till medlemmarna för det gångna året. MSF går starkt framåt i tiden med ett stabilt, ökande medlemsantal. Några faller alltid ifrån men allt flera tillkommer. Föreningen startade 1984 med tolv medlemmar


Ett särskilt tack vill vi rikta till dem som under året på olika sätt har medverkat till att föreningen skall kunna fylla sin uppgift att främja släkt- och lokalhistorisk forskning.

Mariestad i januari 2016

       Christer Bengtsson                                          Eva Ekman                                                  Lennart Olsson        Marita Johansson                                           Åsa Olsson                                                   Ingela Fägerlind
        Ingrid Nyman Johansson                                 Lennart Jansson                                          Bertil Ström

Mariestad