Resebrev Gullspång

I Frans G Bengtssons fotspår!


          En solig lördag i maj reste 30 glada medlemmar i Mariestadsbygdens Släktforskareförening i den berömde författarens hembygd. Efter ett inledande föredrag av bibliotekarie Anna Lundqvist på Gullspångs bibliotek besågs den fina minnesutställningen. Född och uppvuxen på Hallandsåsens sydsida och under/efter studier i Lund, inledde Frans G Bengtsson sin långa författarbana. Kärleken och äktenskapet med Gerda Fineman tog honom 1939 till Amnehärad, där paret blev bosatta på Ribbingsfors. Självklart blev då resans nästa mål just denna herrgård, där ägaren Karin Brandberg mötte upp samt förevisade flygeln, som varit Bengtssons hem i många år. Även den av honom omskrivna stora eken på stället kunde beskådas. Här vid Gullspångsälven färdigställde han också sitt mest kända verk; romanen om ”Röde Orm”, vilken lästs och älskats av generationer!


          Således väl informerade tog utflykten en helt annan vändning, genom ett besök vid Södra Rådas gamla kyrka; eller rättare sagt nyuppförandet av en replik. Denna fantastiska klenod förstördes genom anlagd brand år 2001 och därmed dess unika målningar från 1300- samt 1400-talen. Här ledsagades deltagarna kunnigt och inspirerat av eldsjälen Bengt Bygdén, inte minst gällande medeltida byggnadskonst och verktyg. Formandet av allt från väggarnas liggtimmer till små, känsliga byggelement, tycktes kunna växa fram ur guidens tränade händer. Här gavs också tid till en efterlängtad fikapaus.


          Slutligen infann resenärerna sig i Amnehärads kyrka, utförligt beskriven av ciceronerna Jan Erik Eriksson och Marina Persson. Denna helgedom i sten härrör troligen från 1200-talet och har ett vidbyggt svarttjärat trätorn. På kyrkogården vilar sedan 1954 Frans G Bengtsson, skrifställaren, poeten, samman med sin hustru Gerda. Några rader från slutet av ”Röde Orm” kom här före sällskapet – ”Och detta är slutet på berättelsen om Orm Tostesson och hans lycka. Han for aldrig mera på utfärd, men allt framgent gick honom det mesta väl i händer.” Väl valda ord som kunde gälla författaren själv. Så for slutligen den reslystna, vetgiriga skaran tillbaka till sina egna hem och berättelser. För Du vet väl; varje människas liv är en spännande historia!


Christer Bengtsson för MSF

Bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa

                                                                                                     Info


Vid kontakt med oss klicka på styrelsen!

Sidan senast uppdaterad den 2018-01-23