Som ett ljus


Mariestadsbygdens Släktforskareförening

Som ett ljus i mörkret!


                      Så strålade entusiasmen kring herrarna Bo Björk och Tore Johansson, Mariestads Fyrsällskap, då de tog emot Mariestadsbygdens Släktforskareförening på Snapen en skön kväll i maj. Inledningsvis fick de församlade höra lite utomhus, om Fyrsällskapets drygt tioåriga historia. Föreningen tog fart inför det 2008 reella hotet om rivning av befintliga fyrar i våra närmaste farvatten. Dessa hade då funnits till allt sedan 1902-1904, uppförda som ett för den tiden modernt farledssystem om 20 km, från Viksnäs till Bornäsudde på norra Torsö. Mariestads Fyrsälllskap inledde 2011 ett framgångsrikt bevarandeprojekt, präglat av idoga, renoverande arbeten av skärgårdens åldriga ledljus (hittills tio fyrar) samt sjömärken. De många frivilliga arbetstimmarna har idag krönts med ett ståtligt bestånd av hundraåriga fyrar i utmärkt skick, numera ägda av Mariestads kommun.


                      Berättandet övergick så till Onsöstugan på Snapen; en loftgångsstuga sannolikt ursprungligen byggd på 1700-talet. Många Mariestadsbor har i likhet med undertecknad hört berättelsen om hur den och flera andra byggnader drogs över isen från Onsö till Snapen, för att återuppföras. Dock bevisar en av Karl-Axel Ramberg tillhandahållen och av Gunnar Guldbrand förd loggbok, över transporter via Mariestads hamn år 1951, att de fyra byggnaderna faktiskt transporterades med båten Wasa. En vindflöjel på stugans nuvarande takås har också just detta år inpräglat. Katrinefors Bruk som då ägde Onsö, var också ägare av sagda båt. Husen på Snapen kom att användas, främst av bolagets egna anställda. De båda vältaliga guiderna kunde nu presentera ett enda återstående, mycket vackert renoverat hus med allt ifrån konferensrum till ett begynnande bibliotek.


                      Överväldigade av spännande lokal sjöhistorik bjöds sedan släktforskarna in till serveringen. Väl inne rundade Björk och Johansson av med ytterligare historier, under det att medhavda massäckar plockades fram. Underskriven avtackade de båda med blommor och riktade även ett varmt tack till Marita Johansson MSF, som ordnat evenemanget. Dock blev kvällen längre än så, eftersom mången hågkomst och egna minnen från vår vackra sjö med dess ständer, tillika farliga grynnor, måste avhandlas. Ett stort tack till Bo och Tore för en fantastisk afton, Lennart Högstedt, Fyrsällskapets grundare och förste ordförande, i tacksamt minne! Slutord; fyrarna har för oss alla en självskriven plats i vår närmiljö och vi känner stor glädje över allt gott arbete som Mariestads Fyrsällskap lägger ned för framtiden!

 

Christer Bengtsson