Över en halv miljon soldater total tre miljoner svenskar


Inför de för alla hembygds- och släktforskare viktiga släktforskardagarna, som i år hålls i Växjö, har Centrala Soldatregistrets databas nu med över 510 000 indelta soldater från Norrland till Skåne uppgraderats. Eftersom även föräldrar, hustru och barn registreras i den mån man får in dessa uppgifter beräknas det finnas ca 3 miljoner personer i basen.   Det är soldater som antagits i svenska armén mellan 1682-1901. Det är soldaten som samtidigt att han var satt att försvara vårt land odlade upp mycket av den åkermark vi i dag livnär oss på. Beräkningar vill göra gällande att soldaten under sin historia även han med att odla upp ca fem hundra tusen tunnland åkermark. Det är soldaten i den indelta armén som utförde många offentliga arbeten. Det var detta manskap som bland annat var med och byggde på järnvägarna och kanalerna genom landet.

Det var i många fall soldaten när han kom hem till socknen lärde barn och övriga att läsa och skriva samt förstå vad han läste, en nog så viktig uppgift. Denna konst hade han lärt sig på möten runt om på landets övningshedar.

Databasen som finns på Linköpings Universitets databas har omkring 950 000 besökare årligen, vilket gör de till en av de mer besökta enskilda baserna på universitetets stora server. Databasen som finns under registrets hemsida med adressen www.soldatreg.se, har blivit en god källa till den egna forskningen både för den akademiska forskningen som för hembygds-och släktforskarna.