Resa västerut


Mariestadsbygdens Släktforskareförening

Släktforskare for västerut!


                     Försommarens bussresa med Mariestadsbygdens Släktforskareförening gick denna gång till Göteborg. Inte mindre än 47 deltagare steg ombord här hemma, med Emigranternas Hus, vid Packhuskajen i storstaden, som första mål. Ett enda stopp hanns med längs vägen i Alingsåstrakten för medhavd kaffekorg. Väl i Göteborg mötte många olika vägbyggen och andra avspärrningar, vilka dock hanterades galant av busschauffören. I god tid möttes sällskapet av intendent Roger Nordin på resmålet. Denne fantastiske ciceron beskrev verkligheten för de många svenskar, ca 1,3 miljoner, som valde att utvandra under senare 1800-talet in på 1900-talet. Gruppen fick god uppfattning om såväl vad som drev på emigrationen, inte minst svälten, men också de svårigheter som mötte i det nya landet. Långt ifrån alla kom att lyckas så bra som Mobergs utvandrare, utan hamnade i de stora industristäderna. Chicago var faktiskt länge den stad i världen där det bodde flest svenskar, Stockholm inbegripet!

                     Fulla med intryck från ett annat Sverige än vårt nuvarande intog därefter de resande god lunch på restaurangen The Golden Days. Mitt emot denna ligger Gustaf Adolfs torg och dennes staty, minnande om Göteborgs grundande år 1621. Staden hade flera föregångare i Gamla och Nya Lödöse, Älvsborgs stad samt Carl IX:s Göteborg (1607-1611), men det är från Gustaf Adolfs grundläggande, som Göteborg har sin planlösning. Att bygga på sank, kustnära mark är svårt, varför kungen rekryterade främst holländare för ändamålet.  All denna historik och mycket mera från västkustens befolkande, kunde resedeltagarna inhämta på Göteborgs Stadsmuseum. Här visas händelseförloppet i en rad goda utställningar från stenåldern, via vikingatid och gryende kristendom, fram till Ostindiska Kompaniets och slutligen vår egen närtid. Museet är inrymt just i Kompaniets gamla 1700-talsbyggnad och kräver faktiskt en karta för de många rummen samt våningarna. Dock kom alla de utresta tillrätta och efter upprop i bussen ställdes kosan hem till vår egen vackra stad. Således nöjda med en trevlig utfärd skildes man åt för sommaren. Till hösten väntar dock nya, trevliga aktiviteter i släktforskningens namn!

 

 

Christer Bengtsson