Vi kommer på denna sida ta upp och recensiera  böcker som medlemmar har läst. Handlingen bör vara aktuellt för oss släktforskare. Det kan vara romaner noveller och annan skönliteratur som vi läst.

Skönlitterära texter som komplement till släktforskningen


Sågverksungen

            En roman skriven 2009 av författaren Vibeke Olsson.


Jag har läst Sågverksungen som är en målande arbetarskildring om just en unge, en flickunge kallad Bricken. Bricken Eriksson är elva år och det är ur hennes perspektiv boken tar sitt uttryck. Bricken bor i ett kasernrum med sina föräldrar vid Svartviks sågverk utanför Sundsvall. Hon är själv ströflicka vid verket när strejken bryter ut. Sågverken stannar, arbetarna strejkar och kanonbåtarna kommer.

Handlingen utspelar sig senvåren 1879, Brickens familj har bott och jobbat vid Svartviks sågverk under några år. Till följd av nöd och svält har familjen tidigare fått lämna sitt torp i Kalvträsk, där de på grund av fattigdom miste tre av sina fyra barn. Bricken är nu deras enda kvarvarande barn. Inledningsvis har Bricken en inre dialog med sin bror Mårten, som dog som fyraåring, strax innan Bricken föddes.

     Brickens glädjeämne är att hon nu fått en egen katt, Gullenos, som hon räddat undan grannen Åkessons våld när han på fyllan tänkt slå ihjäl katten med yxa. Ur denna elvaårings perspektiv får vi följa livet vid sågverket. Man känner hennes förtvivlan över att modern lider av de fattigas gissel, magsår, men trots det tar på sig tvätt åt de som är bättre bemedlade. Med ett barns tankar känner hon oro över utvecklingen vid sågverket där pappa, hjälpsågaren, och de andra arbetarna talar om strejk och hur olycklig hon blir när hennes pappa följer med in till Sundsvall för att demonstrera för högre lön. Hon har ju hört att man sagt att de insatta soldaterna skulle skrämma de demonstrerande genom att skjuta var tionde arbetare…

     Ur ett släktforskarperspektiv har denna bok varit mycket intressant och lärorik. Den ger uttryck för hur ett bruksarbetarhem kunde se ut i slutet av 1800-talet, där man både får en detaljerad beskrivning av såväl ett hem, samhälle som arbetsvillkor och könsroller. Allt detta i en tid som kantas av de stora folkrörelsernas upptakt, d.v.s. frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarnas kamp för en drägligare tillvaro.

     Sågverksungen, är den första delen av en serie böcker om Bricken. Man skulle kunna tro att bokens budskap är ”eländes elände”, men jag skulle hellre vilja säga att boken frammanar en ödmjukhet inför människors vardagskamp i svunna tider. Boken är rörande och berörande, tron på lojalitet och på det goda finns som en röd tråd genom hela boken. En värme och samhörighet i det enkla.

     Vibeke Olsson har på ett fantastiskt sätt fångat den elvaåriga flickans tankar utan att det blir barnsligt, patetiskt eller orealistiskt. De hemmiljöer som skildras är så målande och välbeskrivna att man lätt kan höra amerikaurets tickande i kasernrummet likaväl som knarret från imperialsängen eller sprakandet från eldstaden där den doftande kaffekitteln aldrig är långt borta. Att författaren kan skildra miljöer så uttrycksfullt och beskrivande är för mig en gåta, då jag fått veta av att Vibeke Olsson är helt blind … 

            Mariestad den 1 mars 2017

Ingrid Nyman Johansson