Årsmöte


Mariestadsbygdens Släktforskareförening

Årsmöte 2018


Referat från Mariestadsbygdens Släktforskareförening


Onsdagen den 14 februari höll Mariestadsbygdens Släktforskareförening årsmöte i Mariestads församlingshem. Ett drygt femtiotal medlemmar hade mött upp för att gå igenom sedvanliga årsmötesavhandlingar samt hålla en parentation över avlidna medlemmar. Ordföranden, Christer Bengtsson, avrundade programpunkterna med att välkomna den inbjudna gästen för kvällen, arkeolog och osteolog Maria Wretemark. Titeln för kvällens föredrag var ”Tre kungliga gravar” och syftade på utgrävningar av Erik den heliges, Birger Jarls och Magnus Ladulås gravar. Maria Wretemark, som själv varit med och bokstavligen grävt fram gravarna, guidade oss genom en både faktarik och fängslande berättelse där hon tog oss tillbaka i tiden till 1100 – 1200- talet.  För släktforskaren var kvällens föreläsning en intressant del av kulturarvet, både beträffande historiska personer men kanske än mer den analytiska delen av hur utgrävningarna har gått till.  Flera av oss i föreningen har besökt utgrävningarna i Varnhem, där Maria Wretemark är involverad, och nu fick vi ytterligare en dimension av hur arbetet bakom gått till. Med moderna metoder så som datortomografi, DNA-test och C14-prover kan man numera säkra identifieringen och tidsdatera resultaten. Sammantaget blev vi varse om vilket enormt arbete det ligger bakom utgrävningarna som kräver både handkraft, historiska förkunskaper och ett enormt tålamod då procedurerna med tillstånd kring utgrävningarna tar tid. Avslutningsvis samlades vi kring kaffeborden med trevlig samvaro där vi inmundigade sedvanlig, delikat smörgåstårta. I det efterföljande, konstituerande möte med MSF styrelse, justerades styrelsen utifrån årsmötets val och en överblick över vårens uppdrag och aktiviteter presenterades.


Ingrid Nyman Johansson


Den 15/2 2018


Mariestad