hem

 

Mariestadsbygdens Släktforskareförening

Nästa medlemsmöte tisdagen den

25 november kl 18.00 Församlings-

hemmet Mariestad

Obs! Dag och tid

 

 

Gammalt möter nytt

 

För att illustrera övergången från yngre indelningsverket (1682-1901) till allmän

värnplikt (1901-2010) har dessa två bilder valts ut. Den äldre mannen, distinktionskorpralen

n:o 858 Svante Wilhelm Bågenholm (1856-1930), Backgårdens rote, Kållands kompani, Västgöta-Dals regemente får här symbolisera det gamla. Denne antogs som sjukvårdssoldat för numret den 5/11 1878 vid generalmönstring på Grunnebo hed vid Vänersborg, men kom

senare att avancera till korpral. Soldattorpet där han levde samman med sin hustru Ewa Helena Larsdotter Sabel (1857-1939), var beläget strax intill Resville kvarnby, nära Flian i Norra

Härene socken. Tillsammans fick paret sju barn av vilka fyra levde till vuxen ålder. Såväl hustrun som Bågenholm själv kom från soldathem. Då indelningsverket avskrevs 1901 valdes ett antal underbefäl och knektar ut att kvarstå på aktiv stat ytterligare några år. Detta för att

underlätta övergången till rikets nya försvarsform. Bågenholm erhöll sitt avsked 27/3 1905

och försörjde sig sedan som skomakare med egen verkstad i socknen. Därtill var han både

kyrkvärd och ”klok gubbe” i trakten. Det var ju långt till läkare och sjukhus, varför man ofta

valde honom för konsultation samt mindre suturer. Fotografiet är taget av fotograf Carl Kjellin,

Trollhättan, vid Grunnebo filial och givet av Bågenholm till dottern Hanna på hennes 17-

årsdag 11/10 1902 enligt påskrift på baksidan.

 

Hanna (1885-1972) var en tid piga på gästgivaregården Kollängen i Husaby socken och träffade då sin tillkommande, drängen Ernst Laurentius Bengtsson (1882-1955), född i Ullervad. Paret gifte sig 1909 i Norra Härene för att senare bosätta sig i Ullervad.

Den andra bilden visar värnpliktige Bengtsson, som enligt inskrivningssedeln av 18/2 1903 ”tillfördes hären såsom lämplig för ingenjörstrupperna” med placering i Karlsborg. Där genomgick han rekrytskola vid Kungliga Göta ingenjörskårs 4:e kompani samma år, för att redan 1904 kallas in till repetitionsövning. Här finns antecknat att han till en början underkändes i skjutning, för att senare godkännas. Bengtsson var av sina närmaste känd som en saktmodig, fridsam man, kyrkvärd i många år… Året 1915 inkallades han dock i likhet med många andra till krigstjänstgöring, beredskap, under första världskriget. Troligen erhöll Ernst fribrev det året han fyllt 47. Man undrar lite hur mötet mellan åldrade indelta knektar och den nya tidens försvarare avlöpte, vad som sades….?

 

Not - Bengtsson är ordf:s farfars far, Bågenholm farfars morfar.

 

Vid kontakt med oss klicka på styrelsen!

Sidan senast uppdaterad den 20141106