hem

 

Mariestadsbygdens Släktforskareförening

Sidan senast uppdaterad den 20150517

 

 

Stina i Wattersjön!

 

Bilden föreställer Christina, ”Stina”, Carlsdotter utanför torpet Wattersjön å nordligaste Torsö, hennes hem och kan vara från 1930-talet. Stina föddes 1855 på Torsö och växte upp i detta torpställe där föräldrarna hade sin utkomst. Wattersjön var sedan äldsta kända tid torp under bondgården Norra Hässlestad, Torsö, belägen mitt på ön långt från Stinas hem. Åkermarken till torpet var mycket begränsad men som alla andra Torsöbor kunde man alltid dryga ut kosten med givande fiske. Efter syskonens bortflyttande och föräldrarnas bortgång kom hon att leva ensam vidare i stugan som ”dagsverkare”. Här har hon dock sina bästa kläder på för fotografen. Av hennes stuga återstår idag endast grunden men inte långt därifrån, vid Tranviken, finns fiskartorpet Hulan eller Eskilsvik kvar. Den ägs av Torsö Hembygdsförening och är öppen för besök efter överenskommelse.

 

 

Vid kontakt med oss klicka på styrelsen!