hem

 

Mariestadsbygdens Släktforskareförening

Mariestads vattenförsörjning

 

Trots läget intill Sveriges största vattenreservoar Vänern, har även vår stad ställts inför samma utmaningar som andra städer historiskt sett, gällande rent dricksvatten. I äldre tid grävdes brunnar i likhet med landsbygden. Först under 1800-talets mitt ställdes högre krav på städerna angående förbättrade tekniska lösningar med höjd hygienisk standard som följd. Vatten och avloppsledningar kom att anläggas, de förra kopplade till Mariestads första vattenverk. Detta uppfördes vid stadskvarnen år 1891 som ett enplans tegelhus, vilket tog in råvatten från sjön via en lång ledning från Karlsholme. Efter filtrering pumpades vattnet ut i stadens ledningsnät, ofta till gemensamma pumpar där det begärliga livsmedlet kunde avhämtas. Långt senare kom kranarna in i var mans hem. En stor tank i Domkyrkans torn fungerade som reservoar längs vägen.

 

År 1914 anlades nästa vattenverk ute på Lindholmen, nära Gummerstad 4 km väster om staden, som en ytvattentäkt. En tegelbyggnad i nationalromantisk stil kompletterades med en tjänstemannabostad i falurött trä och vita snickerier. Samtidigt uppfördes ett oktagonalt vattentorn uppe i Högelid/Krontorp, byggt i gulaktigt tegel från Hassle Säby tegelbruk. Undertecknads morfars far, Karl Larsson (1876-1939), var en av dem som bar tegel på ryggen i en träställning, vid denna byggnation. Stegrat behov av vatten gav snart ett nytt, trevånings vattenverk på Lindholmen 1937/-39 uppfört i funktionalistisk stil samt tillbyggt 1966/-67. En ny maskinistbostad tillkom år 1942 samt lite senare ett nytt vattentorn i betong uppe i Krontorp. Slutligen lades på 1980-talet ett nytt vattenintag ned på djupet, riktning Onsö.

Betydelsen av rent vatten och andra sanitära reformer kom smärtsamt i dagen under 1800-talets epidemier som rödsot och kolera. Den senare grasserade kanske som värst i riket under 1830-talet, men gjorde sin svåraste hemsökelse i Mariestad år 1859, då 13 personer avled. Först ut blev Peter Hallboms hustru Brita Svensdotter på Näset (död 8/10), sist pigan Inga Kindstrand (död 29/11) på tomt n:o 106. I modern tid är dödsfall kopplade till förorenat vatten lyckligtvis mycket ovanliga.

 

Christer Bengtsson

 

Källor:

Mariestads Bildarkiv genom Tomas Jiglind.

Skriften ”Industriminnen i Mariestads kommun”, Eric Julihn/Bengt O. Spade 1977.

Mariestads kyrkoarkiv.

 

 

 

Bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa

Info

 

Vid kontakt med oss klicka på styrelsen!

Sidan senast uppdaterad den 2018-01-23